Matemàtiques

AMENGUAL GAYA, JAUME 

AMENGUAL HORRACH, JOAN 

AYUSO ARAL, ROBERTO – Representant en el Consell Escolar – Director/a  

BATLE VALLESPIR, JOSEP 

FERNÁNDEZ BUSTAMANTE, RAUL 

ISERN BESTARD, CATERINA 

PALOU MIR, JOANA 

PERELLÓ TARRAGONA, BLANCA – 

RAMIS BISBAL, ANTONI 

SOCIES RAMON, JOANA MARIA – Cap de departament didàctic o de família professional 

 

PROGRAMACIÓ 2021-2022

MATEMÀTIQUES

1 ESO

Programació

Annex

2 ESO

Programació

Annex

3 ESO

Programació

Annex

MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS ACADÈMICS

4 ESO

Programació

Annex

MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS APLICATS

4 ESO

Programació

Annex

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

1 BATXILLERAT

Programació

Annex

2 BATXILLERAT

Programació

Annex

MATEMÀTIQUES 

1 BATXILLERAT

Programació

Annex

2 BATXILLERAT

Programació

Annex