Física i Química

CAPÓ FERRIOL, DAMIANA – Cap de departament didàctic o de família professional – Representant en el Consell Escolar – Coordinador de la comissió de salut

DARDER AMENGUAL, MARIA 

GUTIERREZ ROSSELLÓ, MARIA DE LOS ÁNGELES 

IBARRONDO VALLEJO, ÁNGEL MIGUEL 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, JOSEP MAURICI. Representant en el Consell Escolar – Cap d’estudis 

SITJAR AGUILÓ, MARIA – Coordinadora ambiental

PROGRAMACIÓ 2021-2022

FÍSICA I QUÍMICA

2 ESO

Programació
Annex

3 ESO

Programació

Annex

4 ESO

Programació
Annex

CIÈNCIES APLICADES

Programació
Annex

 
1 BATXILLERAT

FÍSICA I QUÍMICA

Programació
Annex

 

2 BATXILLERAT

QUÍMICA

Programació

FÍSICA
Programació