Educació Física i Esportiva

BARCELO ALOMAR, JOSEP – Cap d’estudis adjunt  

CAMPOMAR CERDÀ, FELIP 

CLADERA GAYÀ, CARLES 

PAYERAS CRESPÍ, JOANA Representant en el Consell Escolar 

PONS PORQUER, JUAN  Coordinador d’activitats complementàries i extraescolars – Cap de departament didàctic o de família professional 

 

PROGRAMACIÓ 2021-2022

EDUCACIÓ FÍSICA

 

1 ESO

Programació

Annex

 

2 ESO

Programació

Annex

 

3 ESO

Programació

Annex

4 ESO

Programació

Annex

 

1 BATXILLERAT

Programació

Annex