AMIPA

CONTACTE:

apima.ies.canpeublanc@gmail.com

APIMA IES CAN PEU BLANC

Benvolgudes famílies,

Volem donar-vos les gràcies a tots els qui ja vos heu fet socis de l’AMIPA i us animam la resta a formar part d’una associació l’objectiu de la qual és vetllar pel bé dels nins al llarg de la seva etapa escolar a l’institut. D’entre els nostres objectius volem destacar els següents:


– Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels nostres fills i filles.
– Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.
-Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars.
-Facilitar la col·laboració del centre en els entorns social, cultural, econòmic i laboral.
-Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
-Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
– Promoure les activitats de formació dels pares i mares.

Ens agradaria que assistíssiu a la reunió d’inici de curs, on parlarem de temes importants.


Aquí teniu un resum de les nostres actuacions:
– Ajudam a renovar l’equipament TIC del centre, amb la compra d’ordinadors i pantalles.
– Convidam a la xocolatada de Nadal a tots els alumnes del centre.
– Col·laboram amb l’aportació de premis: Concursos literaris, musicals, d’arts plàstiques i ecoambientals.
– Pagam l’autocar del viatge d’estudis als nostres associats.
– Enguany hem pagat 9€ d’una sortida (activitat complementària) als nostres associats.
– Regalarem l’anuari de final de curs i l’orla als nostres associats de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
– Farem un fons de llibres de lectures obligatòries i el tendrem a disposició dels nostres associats.

Animau-vos a formar part de l’AMIPA. La vostra col·laboració és clau: amb l’aportació econòmica de 25 € per família, assistint a les reunions, ajudant en moments puntuals i fent-nos arribar les vostres propostes de millora.

Els integrants de la Junta Directiva actual som: Maria Antonia Bennássar (Presidenta), Rosa
M. Ponce (Secretària) i Marilén Capó (Tresorera). Som les encarregades de dur a terme les
actuacions acordades per l’Assemblea general de socis.
Podeu contactar amb la Junta Directiva a través del correu electrònic:
iescanpeublancapima@gmail.com o amb un missatge al mòbil: 659 53 43 54


Moltes gràcies i bon estiu!
La junta directiva de l’APIMA