BATXILLERAT-PBAU

BATXILLERAT-PBAU

DOCUMENTS I TRÀMITS:
a) Sol·licitud del TÍTOL DE BATXILLERAT.
Heu de fer el pagament telemàtic de la taxa per a l’expedició del Títol de Batxillerat (model 046) a:
Batxillerat: expedició del títol de batxillerat

Batxillerat: expedició del títol de batxillerat. Família nombrosa general

i retornar a la Secretaria del centre el justificant del tràmit telemàtic realitzat i una fotocòpia del vostre DNI abans del dia 29 de maig a les 13 h. 

b) INFORMACIÓ PBAU.
Amb el butlletí de notes se us lliurarà el Full de pagament de la PBAU.
Heu de fer el pagament entre el dia 31 de maig i el dia 4 de juny.
Trobareu aquesta i més informació al següent enllaç:
c) CERTIFICAT DE CATALÀ. El centre el sol·licita de forma automàtica. El podreu recollir a la Secretaria del centre. Us recomanam que telefoneu abans per confirmar que l’hem rebut.
d) HISTORIAL ACADÈMIC. El podreu recollir a la Secretaria del centre a partir del dia 3 de juliol.