DONACIÓ DE LLIBRES

Aquest any hi ha més famílies que, per la situació generada per l’estat d’alarma i la consegüent disminució de l’activitat econòmica, tenen més dificultats per afrontar el seu dia a dia. Al centre disposam d’alguns llibres que deixam a alumnes però no cobrim totes les necessitats. És per aquest motiu que demanam la col·laboració de les famílies, per donar al centre els llibres de text que ja no necessitin perquè els puguin utilitzar alumnes que no els poden comprar.

Agraim per avançat la vostra ajuda.