ORIENTACIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Ja està disponible la informació sobre els cicles formatius de Formació Professional per al curs 2022-23 tant de grau bàsic (CFGB), mitjà (CFGM) i grau superior (GS). 
Consultau tota la informació a fp.caib.es


Per qualsevol pregunta o dubte, podeu contactar amb:
POAP Central
971177800

Que pots fer després de l'ESO?

Que pots fer després del Batxillerat?

PBAU