EOIES

COMPROMÍS DE L’IES CAN PEU BLANC EN L’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS

 

DATES EXÀMENS EOIES (2020-2021):

DATES EXÀMENS B1

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (JUNY):

PROVES ESCRITES:   B1  7 JUNY      16:00h

PROVES ORALS:  Des del 2 al 29 de juny.  Les dates es publicaran no més tard del 7 de maig.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (SETEMBRE):

PROVES ESCRITES: B1 6 SETEMBRE 16:00h

PROVES ORALS:  Des de l’1 i al 30 de setembre de 2021 de les 9.00 a les 21.00 hores. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 27 de juliol de 2021.

Per més informació  també podeu consultar el següent enllaç:

http://www.eoinca.com/calendari-dexamens-2021/

 

DATES EXÀMENS B2

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (JUNY):

PROVES ESCRITES:   B2                     3 JUNY      16:00h

PROVES ORALS:  Des del 2 al 29 de juny.  Les dates es publicaran no més tard del 7 de maig.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (SETEMBRE):

PROVES ESCRITES: B2                      2 SETEMBRE 16:00h

PROVES ORALS:  Des de l’1 i al 30 de setembre de 2021 de les 9.00 a les 21.00 hores. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 27 de juliol de 2021.

Per més informació  també podeu consultar el següent enllaç:

http://www.eoinca.com/calendari-dexamens-2021

                                     

-INFORMACIÓ PROVA ORAL

Avui i dia ningú discuteix la importància de tenir un domini de la llengua anglesa. En un món sense fronteres, l’anglès s’ha convertit en l’idioma internacional que utilitzem les persones dels diferents països per comunicar-nos.

Per altra banda és un requisit necessari per obtenir el títol de graduat  a la UIB acreditar un nivell d’anglès equivalent al B2.

L’IES Can Peu Blanc és conscient d’aquesta realitat i dóna al seu alumnat la possibilitat d’accedir als exàmens de l’escola oficial d’idiomes després d’una preparació adequada a càrrec d’un professorat molt implicat. Tot això dintre del marc de EOIES.

Es tracta d’un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials d’Idiomes,  dirigit  a  l’alumnat  de  4t  d’ESO,  1r  i  2n  de  Batxillerat.  En  el  marc  d’aquest  programa l’alumnat és tutoritzat i avaluat atenent els criteris i nivells dels ensenyaments impartits a les Escoles Oficial d’Idiomes (EOI) i pot obtenir, d’aquesta manera, el certificat oficial de les EOI.