Equip directiu

Director: Roberto Ayuso Aral.

Cap d’estudis: Maria dels Àngels Gutiérrez Rosselló

Secretària: Catalina Carme Gil Bonnín

Cap d’Estudis per a 1r cicle i 3r d’ESO: Josep Barceló Alomar

Cap d’Estudis per a 4t d’ESO i Batxillerat: Isabel Reynés Torrens