INFORMACIÓ COVID

RESUM DE LES NORMES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT PER A L’ALUMNAT (AGENDA)

PREVENCIÓ

● Prendre’s la temperatura cada dia abans d’anar al centre. Quedar al domicili si es té més de 37,5º.

● Mantenir sempre que sigui possible una distància interpersonal d’un metre i mig.

● Acudir al centre obligatòriament amb mascareta homologada i usar-la a tots els espais del centre.

● A cada espai del centre hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic, però es demana dur una botelleta d’ús individual amb gel.

● Higiene de mans:

○ En entrar i sortir del centre.

○ Després d’anar al lavabo.

○ Abans i després del pati.

○ Després del contacte físic amb altres persones.

○ Després de compartir material amb altres persones.

A L’AULA

● Usar sempre la mascareta i evitar el contacte amb altres persones.

● No compartir material escolar amb ningú.

● No sortir de l’aula entre classe i classe.

ENTRADES, SORTIDES I DESPLAÇAMENTS PEL CENTRE

● Anar sempre amb mascareta .

● Ser molt puntual a l’hora d’entrada al centre. Entrar i sortir únicament per l’entrada i sortida assignades a cada curs.

● Entrar i sortir del centre de manera ordenada i mantenir sempre la distància interpersonal de seguretat.

● Anar sempre per la dreta als passadissos i escales, i mantenir la distància de seguretat.

● Només utilitzar l’ascensor en cas de necessitat física.

BANYS

● Intentar anar-hi el mínim possible, per evitar riscos.

● Usar sempre la mascareta .

● S’ha de notificar a Consergeria, emplenar el full de registre i recollir la clau, que s’ha de tornar a Consergeria.

● Rentar-se les mans abans i després d’anar-hi.

PATI

● Sortir i entrar puntualment del pati, mantenint la distància interpersonal de seguretat.

● Usar la mascareta excepte mentre s’està berenant.

● No córrer ni realitzar activitats físiques que impliquin esforç.

● No sortir de l’àrea assignada al nivell de cada curs.

TRANSPORT ESCOLAR

● Usar la mascareta i fer cas de les indicacions del personal del transport.

● Evitar qualsevol tipus de contacte físic amb altres persones..

● Entrar i sortir amb ordre, mantenint la distància interpersonal de seguretat.

EL NO COMPLIMENT DE LES NORMES DE SEGURETAT ES CONSIDERA RÀ UNA FALTA GREU.

GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ.

Com ens podem protegir del coronavirus?

 

Covid a les Illes Balears. Què heu de saber sobre el nou coronavirus COVID-19?

Radar COVID Illes Balears

DESCARREGA L’APLICACIÓ APP RADAR COVID