COMISSIONS IESCPB

Salut

Programa d’Alerta Escolar, programa de Salut Mental, protocol contra la COVID-19, foment dels hàbits saludables

Convivència

Prevenir, detectar i resoldre conflictes entre els diferents membres de la comunitat educativa, programa de Mediació, programa de Cibermentors

Coeducació

Fomentar la igualtat de gènere, prevenció de la violència masclista, prevenció d’abusos i discriminacions associades al gènere o, l’orientació sexual, prevenció de conductes contra el col·lectiu LGTBI

Medi ambient

Fomentar el reciclatge i la bona gestió dels residus, promoure l’ús de la bicicleta, concurs ecoaules, recollida de taps, concienciar sobre problemes mediambientals

Lingüística i biblioteca

Promoure l’ús de la llengua catalana en la comunitat educativa, organitzar activitats pel dia de Sant Jordi, seleccionar la música del timbre, gestionar el préstec de llibres

Revista BRUEL

Redactar articles, fer entrevistes, recollir informacions, maquetar, organitzar, dibuixar, engrescar… en definitiva fer la revista.