Matrícula 2019-2020

Matrícula 2019-2020

MATRÍCULA 2019-2020

ALUMNES IES CAN PEU BLANC:

HORARIS DE MATRÍCULA CURS 2019-2020
ALUMNES D’ESO:

1r ESO: Dijous 27 de juny de 9 a 14 h
2n ESO: Dilluns 24 de juny de 9 a 14 h
3r ESO: Dimarts 25 de juny de 9 a 14 h
4t ESO: Dimecres 26 de juny de 9 a 14 h
 
ALUMNES DE BATXILLERAT:
ALUMNES DEL CENTRE: 15 i 16 de juliol de 9 a 14 h
ALUMNES AMB PLAÇA RESERVADA EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ que compleixen els requisits per juny: 17 i 18 de juliol
ALUMNES AMB PLAÇA RESERVADA EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ que compleixen els requisits per setembre: 9 i 10 de setembre