Documents de secretaria

Documents de secretaria

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

DOCUMENTS:

Instància

Full de reclamació

Recurs d’alçada

 

ESCOLARITZACIÓ I MATRÍCULA:

SOL·LICITUD DE PLAÇA

SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI s’atendran a la secretaria del centre.

 

PAGAMENT TÍTOL BATXILLERAT:

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4057&idConselleria=5027

 

ALUMNAT BATXILLERAT PBAU

ALUMNAT 2n BATXILLERAT. TÍTOL I PBAU 2019.

Aclariments i procediment:

alumnat_batxillerat_pbau_juny2019.pdf

pbau_2019.pdf

Més informació:

https://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

ACCEDEIX AL WEIB

ACCEDEIX AL GESTIB FAMÍLIES

Instruccions per accedir al Gestib Famílies

 

Secretària: Catalina Gil
Personal administratiu: Margalida Ramis i Rafela Martorell