Orientació

ALORDA MARTORELL, MARIA CATALINA

CANYELLES POL, MARGALIDA

CAYETANO GÓMEZ, HELENA

ESTEVA SALVÀ, MARIA ANTÒNIA

GALMES LLITERAS, AINA MARIA

JIMENEZ OLIVER, MARTA

MARTORELL MORRO, ONOFRE

MITOULIS CÀNOVES, JEAN MICHEL

PASTOR SAN LUIS, MARÍA ARÁNZAZU

PAYERAS POL, MARIA MAGDALENA

Cap de departament didàctic 

PETRO PIZA, CATALINA ANA

POQUET MARTORELL, JORDI

QUINTANA POU, ANTONIA

SERRA PAYERAS, ISABEL

TORRENS GOST, JAIME JUANPROGRAMACIÓ 20-21

Annex BiG ACM 3PMAR 20 21

Annex ESO_educacio_plastica_visual_i_audiovisual_ESO

Annex ESO_tecnologia_especifica1rcicleESO 20-21

Annex FiQ ACM 3PMAR 20 21

Annex MAT E Aplicats ACM 3PMAR 20 21