Ciències Socials, Geografia i Història

ALEMANY PONS, GUILLEM 

ASENSI GONZALEZ, MIGUEL ANGEL. Agent de coeducació – 

CRESPÍ SOLER, BARTOMEU 

CRESPI TUGORES, MARGALIDA 

MIRO BENNASAR, FRANCISCA ELENA – Cap de subdepartament didàctic o de família professional 

REYNES TORRENS, ISABEL – Representant en el Consell Escolar – Cap d’estudis adjunt  Coordinador de modalitat a distància

RIERA FEMENIAS, PERE ELIES 

ROMERO OLMO, SILVIA

SEGURA BOYERAS, MIQUEL. Cap de departament didàctic o de família professional 

TORTELL CALVO, FRANCISCA 

PROGRAMACIÓ 2020-2021

CIÈNCIES SOCIALS

1 ESO

Programació

Annex

 

2 ESO

Programació

Annex

 

3 ESO

Programació

Annex

 

4 ESO

Programació

Annex

 

1 BATXILLERAT

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Programació

Annex

 

2 BATXILLERAT

HISTÒRIA D’ESPANYA

Programació

Annex

GEOGRAFIA 

Programació

Annex

HISTÒRIA DE L’ART

Programació

Annex