Ciències Socials, Geografia i Història

ALEMANY PONS, GUILLEM 

ASENSI GONZALEZ, MIGUEL ANGEL. Agent de coeducació – 

CRESPÍ SOLER, BARTOMEU 

CRESPI TUGORES, MARGALIDA 

MIRO BENNASAR, FRANCISCA ELENA – Cap de subdepartament didàctic o de família professional 

REYNES TORRENS, ISABEL – Representant en el Consell Escolar – Cap d’estudis adjunt  Coordinador de modalitat a distància

RIERA FEMENIAS, PERE ELIES 

ROMERO OLMO, SILVIA

SEGURA BOYERAS, MIQUEL. Cap de departament didàctic o de família professional 

TORTELL CALVO, FRANCISCA 

PROGRAMACIÓ 2021-2022

CIÈNCIES SOCIALS

1 ESO

 1ESO 21-22.docx

ANNEX 3_ 1r ESO  COMPETÈNCIES CLAU.docx

ANNEX 2_ 1r ESO OBJECTIUS PRIORITARIS.docx

ANNEX 1_ 1r ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE_.docx

 

2 ESO

Geografia i Història 2ESO 21-22.docx

ANNEX 1_ 2n ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE_.docx

ANNEX 2_ 2n ESO OBJECTIUS PRIORITARIS.docx

ANNEX 3_ 2n ESO COMPETÈNCIES CLAU.docx

 

3 ESO

Geografia i Història 3ESO 21-22.docx

ANNEX 3_ 3r ESO COMPETÈNCIES CLAU.docx

ANNEX 2_ 3r ESO OBJECTIUS PRIORITARIS.docx

ANNEX 1_ 3r ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE_.docx

 

4 ESO

Geografia i Història 4ESO 2021-22.docx

ANNEX 3_ 4t ESO COMPETÈNCIES CLAU.docx

ANNEX 1_ 4t ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE_.docx

ANNEX 2_ 4t ESO OBJECTIUS PRIORITARIS.docx

 

1 BATXILLERAT

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Ha Món Contemporani 1r Batxillerat 21-22.docx

ANNEX 1_ 1r BAT CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE_.docx

ANNEX 3_ 1r BAT COMPETÈNCIES CLAU.docx

ANNEX 2_ 1r BAT OBJECTIUS PRIORITARIS.docx

 

2 BATXILLERAT

HISTÒRIA D’ESPANYA

Ha d_Espanya 2n Batxillerat 21-22.docx

ANNEX 1_ 2n BAT HE CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE_.docx

ANNEX 2_ 2n BAT HE OBJECTIUS PRIORITARIS.docx

ANNEX 3_ 2n BAT HE COMPETÈNCIES CLAU.docx

GEOGRAFIA 

Geografia d_Espanya 2n Batxillerat 21-22.docx

ANNEX 1_ 2n BAT GEO CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE_.docx

ANNEX 3_ 2n BAT GEO COMPETÈNCIES CLAU.docx

ANNEX 2_ 2n BAT GEO OBJECTIUS PRIORITARIS.docx

HISTÒRIA DE L’ART

Ha de l_Art 2n Batxillerat 21-22.docx

ANNEX 3_ 2n BAT ART COMPETÈNCIES CLAU.docx

ANNEX 2_ 2n BAT ART OBJECTIUS PRIORITARIS.docx

ANNEX 1_ 2n BAT ART CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE_.docx