Anglès

MARIA  MAGDALENA SOLER

CÀNAVES LLULL, JAUME

CANYELLES CRESPÍ, MARIA JOANA  (Cap de departament)

CAPDEVILA MIQUEL, ALBA

MALDONADO ESTEBAN, PATRICIA

MIRALLES MURCIA, FELICIDAD

ROCAMORA MENCHON, JOSE ANTONIO
RONDA CANTÓ, ROSA MARIA

SEGUI SERRA, PEDRONA

SERRA CRESPÍ, FRANCISCA

SOLER MORA, MARIA MAGDALENA

TERRASSA SERRA, ISABEL MARIA

VIVES BAUZA, MARIA DELS ANGEL

ISABEL MARIA TERRASSA

MARIA ÀNGELS VIVES

 

PROGRAMACIÓ 2020-2021

PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

1ESO

Programació

2 ESO

Programació


2ESO PMAR

Programació


3 ESO

Programació


3 ESO PMAR

Programació

4 ESO

Programació

4ESO-PRAQ

Programació

1 BATXILLERAT

Programació

 

2 BATXILLERAT

Programació