BEQUES

BEQUES PER AL CURS 2022-23

Us informam que en data 12 de març de 2022 es va publicar al BOE la convocatòria de les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

El termini per sol·licitar-les s’ha avançat, va des del 30 de març fins al 12 de maig de 2022.

Es pot trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on es manté actualitzada la informació que es va produint:

www.becaseducacion.gob.es/portada.html

Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional en la direcció:

https://sede.educacion.gob.es

o en

http://www.educacionyfp.gob.es

Així mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa:

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment al correu electrònic beques@dgpice.caib.es o al telèfon 971 17 77 58.

BEQUES CONCEDIDES DEL CURS 2021-22

Ja està publicada a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional la Resolució definitiva de la convocatòria de beques de caràcter general del curs acadèmic 2021/2022, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició. El termini per presentar-lo és des del 31 de març fins al 3 de maig de 2022.

Els estudiants que vulguin presentar-lo, per no estar d’acord amb la resolució de concessió, l’han d’emplenar i enviar a la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster), 07009 Palma. Ho han d’enviar mitjançant registre electrònic de l’Administració o de qualsevol de les formes previstes a la Llei de Procediment Administratiu.

Perquè els sol·licitants tenguin coneixement d’aquesta resolució definitiva, el Ministeri els hi ha enviat un correu electrònic perquè accedeixin a la SEU electrònica i es descarreguin la comunicació individualitzada amb indicació de les ajudes e imports concedits o la denegació i la seva causa. A la informació pública es pot accedir des del següent enllaç:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2021.html

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al correu electrònic beques@dgpice.caib.es