En memòria de la nostra companya Aina Maria Galmés Lliteras.

Sempre estaràs entre nosaltres, contagiant-nos la teva força i la teva dedicació fins al darrer moment.

Fins sempre Aina, descansa en pau.